Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

TusenTankar är ett nätverk av organisationer, företag, institutioner, samfund, skolor och individer som alla engagerar sig i nordöstra Skånes framtid och utveckling.

TusenTankar utgångspunkter är övertygelsen om behovet av och tron på en hållbar utveckling. Liksom tron på allas kreativa förmåga och nätverkets styrka genom medlemmarnas kompetenser.

TusenTankar är övertygad om att en tvärdisciplinär dialog är en avgörande kraft för bygget av en innovativ, inkluderande, jämlik och smart framtid i vår del av Skåne.

TusenTankar vill ta till vara samhällets alla kompetenser. TusenTankar vill aktivera alla kulturella, etniska, religiösa och icke-religösa erfarenheter i bygget av framtiden. TusenTankar vill dra nytta av mångfalden.

Vill du bli en del av TusenTankars nätverk?
PÅ GÅNG

Vi samlar oss inför framtiden!

Nu har avslutat vårt första stora projekt Tusen Röster för Nordöstra Skåne, läs mer om projektet här. Tillsammans arbetar vi vidare mot nya idéer, vill du vara med eller har du idéer du vill samarbeta kring. Kontakta oss!


SOCIALA MEDIER

Producerad av Tinia