Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

TusenTankar är ett nätverk av organisationer, företag, institutioner, samfund, skolor och individer som alla engagerar sig i nordöstra Skånes framtid och utveckling.

TusenTankar utgångspunkter är övertygelsen om behovet av och tron på en hållbar utveckling. Liksom tron på allas kreativa förmåga och nätverkets styrka genom medlemmarnas kompetenser.

TusenTankar är övertygad om att en tvärdisciplinär dialog är en avgörande kraft för bygget av en innovativ, inkluderande, jämlik och smart framtid i vår del av Skåne.

TusenTankar vill ta till vara samhällets alla kompetenser. TusenTankar vill aktivera alla kulturella, etniska, religiösa och icke-religösa erfarenheter i bygget av framtiden. TusenTankar vill dra nytta av mångfalden.


PÅ GÅNG

April-december 2017
Tusen Röster - för Nordöstra Skåne

I Tusen Tankars första stora projekt Tusen Röster för Nordöstra Skåne arbetar vi för att skapa oväntade och innovativa möten. Det handlar om möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper. Genom olika aktiviteter ska önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen vaskas fram.

Under 2017 kommer vi att samla 1000 röster i workshopar, seminarier och en stor publik slutmanifestation. LÄS MER…

>>> Tusen Röster <<<

Producerad av Tinia