Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

April-december 2017
Tusen Röster - för Nordöstra Skåne

I Tusen Tankars första stora projekt Tusen Röster för Nordöstra Skåne arbetar vi för att skapa oväntade och innovativa möten. Det handlar om möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper. Genom olika aktiviteter ska önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen vaskas fram.

Under 2017 kommer vi att samla 1000 röster i workshopar, seminarier och en stor publik slutmanifestation. LÄS MER…

18 februari 2016
Konstituerande styrelsemöte på Wanås Konst
Äntligen är det dags för styrelsen att träffas och dra upp riktlinjer för Tusen Tankars fortsatt arbete. I styrelsen ingår:
Burim Rama, Ungdomssamordnare på Mötesplats Ljungdala
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare Skåne nordost
Jamal Abdulle, ambassadör i föreninge Skånes Horn av Afrika
Renée Carlsson, tf hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad
Mattias Givell, verksamhetschef Wanås Konst
Aldo Iskra, generalsekreterare Open Skåne

Adjungerad; Dafina Krazniqi, ungdomsrepresentant Reclaim Challan
Mentor: Mattias Goldman, vd Fores.

Klicka här för att läsa mer om Fores.
Klicka här för att läsa mer Open Skåne

Vi lämnar in en ansöka om projektmedel till ”Tusen Röster” till Leader Skånes ess.
Under hösten har Mattias tagit fram underlag för en ansökan kring ett projekt där vi fokuserar på det som kom ut av mötet i september 2015 på Wanås Konst då 75 personer hade samlats för att prata hållbar utveckling tillsammans med Mattias Goldman vd Fores och Dogge Doggelito. Ansökan ska vara inlämnad i mars. Vi hoppas få anledning att återkoppla i detta ärende.

Klicka här för att se sammanställning av dagen (pdf).
Bilder från dagen:

Tusen tankar och Hands in Union
Den 1 mars kl. 18.30-20.30 arrangerar Tusen Tankar och Hands in union en samtalsträff med Carolin Dahlman, politisk redaktör på Kristianstadsbladet och Driton Rama, grundare av Din bror i Kristianstad. Kvällen samtal fokuserar på itbubblan och den begränsade kommunikation som vi tar del av i de sociala medier där vi befinner oss. Vi bjuder in hela Tusen Tankars nätverk och uppmuntrar alla att bjuda med en ungdom till kvällen.

Om föreläsningen (pdf).
Klicka här för att läsa mer om Hands in Union.
Klicka här för att läsa mer om din bror.

Anmäl dig här

November 2015
Workshop Tycka vad jag vill?
Tusen Tankars workshop Tycka vad jag vill? på Wanås Konst med tunga workshopledare!

20 oktober 2015
MEDIADAGEN i KRISTIANSTAD
Tusen Tankar lanserar en text- och bildtävling Tycka vad jag vill? på Gota Medias och Kristianstad Gymnasiers Mediadag för ca 700 gymnasieelever. De 10 bästa bidragen vinner en skrivar- och bildworkshop på Wanås Konst med tunga workshopledare!
Läs mer >>>

17 september 2015
Gräv där du står – hur formar vi framtiden??
Ett seminarium på Wanås Konst med ca 70 deltagare där skapar underlag för Tusen Tankars fortsatta arbete. Mattias Goldman (Fores) och Dogge Doggelito håller inspirationsföreläsningar. Deltagarna arbetar med frågeställningar och påståenden i workshops.

Producerad av Tinia