Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

Projektledare för Tusen Röster
Malin Gustavsson:

Grundare
Mattias Givell, Verksamhetschef Wanås Konst:

Grundare
Renée Carlsson, Hållbarhet & kommunikationschef,

Producerad av Tinia