Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

TusenTankar är ett nätverk av organisationer, företag, institutioner, samfund, skolor och individer som alla engagerar sig i nordöstra Skånes framtid och utveckling.

TusenTankar utgångspunkter är övertygelsen om behovet av och tron på en hållbar utveckling. Liksom tron på allas kreativa förmåga och nätverkets styrka genom medlemmarnas kompetenser.

TusenTankar är övertygad om att en tvärdisciplinär dialog är en avgörande kraft för bygget av en innovativ, inkluderande, jämlik och smart framtid i vår del av Skåne.

TusenTankar vill ta till vara samhällets alla kompetenser. TusenTankar vill aktivera alla kulturella, etniska, religiösa och icke-religösa erfarenheter i bygget av framtiden. TusenTankar vill dra nytta av mångfalden.

TusenTankar är en ideell förening med medlemmar från olika organisationer, företag, institutioner, samfund, skolor och individer som alla engagerar sig i nordöstra Skånes framtid och utveckling. TusenTankar utgångspunkter är övertygelsen om behovet av och tron på en hållbar utveckling. Liksom tron på allas kreativa förmåga och nätverkets styrka genom medlemmarnas kompetenser. TusenTankar är övertygad om att den kreativa processen i en tvärdisciplinär dialog är en avgörande kraft för bygget av en innovativ, inkluderande, jämlik och smart framtid i vår del av Skåne. TusenTankar vill ta till vara alla samhällets verksamheter och kompetenser. TusenTankar vill aktivera alla kulturella, etniska, religiösa och icke-religösa erfarenheter i bygget av framtiden. TusenTankar vill dra nytta av mångfalden.

Tusen Tankar startades med ett initiativ av Wanås Konst och Länsförsäkringar Göinge Kristianstad 2014 och den ideella föreningen bildades våren 2016.

TusenTankar – syfte
Gruppen är ett forum för dialog vars syfte är att skapa opinion och samverkan intellektuellt och praktiskt i frågor rörande en hållbar utveckling i nordöstra Skåne.

TusenTankar – mål
Ett nordöstra Skåne som är innovativt, inkluderande, jämlikt och smart.

TusenTankar – process
TusenTankar kommer att utvecklas och förändras genom aktiviteter och nya erfarenheter. Löpande kommer aktuella aktiviteter att presenteras.

TusenTankar – kontakt
www.TusenTankar.org

TusenTankar – bakgrund
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad (LFGK) och Wanås Konst (WK) i Östra Göinge möttes i slutet av 2013 i ett samtal bygden och dess barns bild av framtiden.

LFGK jobbade i sitt CSR-projekt ”Vi ska rädda världen. Vi börjar i vår del av Skåne” som handlar om att skapa en förståelse av samtiden och bilder av hopp om framtiden. Wanås Konst arbetade – vid sidan av sitt ordinarie utomhuspedagogiska program som når ca 6000 barn/år – i specialprojektet ”Xlarge” för att göra det möjligt för fler oavsett bakgrund, kompetens och fysiska förutsättningar att ta del av Wanås Konst verksamhet.

LFGK bar på en vilja att utveckla sitt projekt och engagemang i en hållbar utveckling av bygden och hade genom sitt projekt kommit i kontakt med flera olika företag och organisationer som ser behovet och vill samverka kring dessa frågor. Wanås Konst bar på en idé om att skapa ett ”tankemoln”, där verksamheter med samma vilja att skapa en hållbar utveckling i bygden skapar en förutsättningslös dialog om hur man kan bidra.

En idé om ett tvärdisciplinärt nätverk för en hållbar utveckling och framtid växte fram och gavs namnet ”TusenTankar”. En grupp organisationer och företag, föreningar och samfund, klubbar och individer som träffas, inspireras, diskuterar möjliga strategier och driver praktiska aktiviteter.

TusenTankar är en ideell förening

Producerad av Tinia