Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

Tusen Röster är ett Leaderprojekt med stöd från Skånes Ess.

Tusen Röster – för Nordöstra Skåne

I Tusen Tankars första stora projekt Tusen Röster för Nordöstra Skåne arbetar vi för att skapa oväntade och innovativa möten. Det handlar om möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper. Genom olika aktiviteter ska önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen vaskas fram.

I nordöstra Skåne finns stora behov av insatser som främjar utbildning, kunskap och inkludering för att främja självkänsla och utveckling mot en framtida kunskapsintensiv och global arbetsmarknad. I stora delar av området är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Området har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända samtidigt som främlingsfientligheten ökat dramatiskt.

I projektet samarbetar Din Bror, Open Skåne, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads projekt Reclaim Challan, Skånes horn av Afrika och Wanås Konst. Under 2017 kommer vi tillsammans att samla 1000 röster i 20 workshopar, 2 seminarier och en stor publik slutmanifestation.

Målgruppen för våra workshopar är unga människor mellan 13 och 25. Målet att hitta innovativa mötesformer och idéer om hur vi ska skapa en hållbar framtid för regionen. Vi anser att former och normer måste förändras för att alla ska få plats, påverka och skapa självkänsla och mervärde. Utan möten mellan, och inkluderande av, samhällets ALLA grupper lär vi inte känna och respektera varandra.

På vår Facebooksida kan du se vad som är på gång och själv bidra med idéer och tankar kring hur vi ska förenkla möten. Skulle du själv vara intresserad av att delta i en workshop? Maila till malin@tusentankar.org så ser vi om vi kan hitta något som passar dig.

Är du över 25 men ändå intresserad av att vara en del av projektet? Då har du möjlighet att delta i ett av våra seminarier eller låta dig inspireras av vår publika slutmanifestation då hela projektet kommer att presenteras.

För de senaste uppdateringarna om projektet, följ oss på sociala media.

Projektet finansieras med stöd från Europeiska regionalfonden genom Skånes Ess (https://www.skanesess.se)

Producerad av Tinia