Att tänka innovativt, inkluderande, jämlikt och smart om en hållbar utveckling i nordöstra Skåne

Tusen Röster är ett Leaderprojekt med stöd från Skånes Ess.

Tusen Röster – för Nordöstra Skåne

I Tusen Tankars första stora projekt Tusen Röster för Nordöstra Skåne har vi arbetat för att skapa oväntade och innovativa möten. Individer, organisationer, klubbar, företag och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demografiska grupper har under hela 2017 möts i olika aktiviteter. Tillsammans har vi vaskat fram önskningar, viljor och riktningar för en hållbar framtid i regionen.

I projektet har framförallt Din Bror, Open Skåne, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads projekt Reclaim Challan, Skånes horn av Afrika, Skåne Nordost och Wanås Konst samarbetat för att samla 1000 röster i 23 workshoppar, 2 seminarier och en stor publik slutmanifestation.

Vill du läsa mer Tusen Röster och få tips på hur du själv kan skapa lyckade möten mellan människor, ladda hem vår sammanfattning av projektet här.

Projektet finansieras med stöd från Europeiska regionalfonden genom Skånes Ess (https://www.skanesess.se)

Producerad av Tinia